wchodzę

Skorzystaj z naszych programów terapeutycznych

Obejmuje rehabilitację poszpitalną. Ukierunkowany jest na stopniowe odbudowywanie sprawności psycho-motorycznej.

Etap trzeci

Jest realizowany podczas pobytu w szpitalu. Zakłada podtrzymanie umiejętności motorycznych, zmniejszenie dolegliwości bólowych i napięć emocjonalnych.

Etap drugi

Rozpoczyna się w momencie postawienia diagnozy. Jest ukierunkowany na kształtowanie podstawowej sprawności motorycznej, wzorców posturalnych i funkcjonalnych.

Etap pierwszy

Specjalistyczny program rehabilitacji około onkologicznej online opracowany przez rehabilitanta sportowego będącego jednocześnie pacjentem onkologicznym, przy współpracy z lekarzami i naukowcami.

Classic

PARTNERZY

  1. pl
  2. en

Skorzystaj z darmowych lekcji, porad i wskazówek